สำนักงานชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th