ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th


ส่วนวิศวกรรม

  เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร วันที่ 18 - 19 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนครนายก
    รายละเอียด >>>

ส่วนวิศวกรรม


  วิศวกรรมสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร (Happy Society)วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม และ สำนักงานชลประทานที่ 9

    รายละเอียด >>>

                           

ส่วนวิศวกรรม

จัดโครงการ
  ชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร

  (Happy Society)
   ในวัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2554

    รายละเอียด >>>

                           

ส่วนวิศวกรรม
 

จัดโครงการ Happy Body & Relax
   ภายใต้กิจกรรม Walk Rally
   ในวัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

    รายละเอียด >>>

                           

ส่วนวิศวกรรม
 

จัดโครงการ Happy Teamwork
   ภายใต้กิจกรรม Walk Rally
   ในวัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2554

    รายละเอียด >>>