กลับเมนูหลัก

    ฐานข้อมูลของปีงบประมาณ  
    เลือกหน่วยงานที่ต้องการ
            โครงการชลประทานชลบุรี
 
 
            โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
 
 
            โครงการชลประทานนครนายก
 
 
            โครงการชลประทานปราจีนบุรี
 
 
            โครงการชลประทานระยอง
 
 
            โครงการชลประทานจันทบุรี
 
 
            โครงการชลประทานตราด
 
 
            โครงการชลประทานสระแก้ว
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
 
 
            โครงการก่อสร้าง 1/09
 
 
            โครงการก่อสร้าง 2/09
 
 
            โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำพื่อเกษตรกรรมที่ 9
 
 
            สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 9
 
 
            สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 17
 
 
            สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 18
 
 
            กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้าง 9
 
 
            โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
            สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานก่อสร้าง 7
 
 
            ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
            สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา
 
 
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร
 
 
            สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19
 
 
            ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
    
   ออกแบบและพัฒนาโดย นางเบญจมาศ อาญาเมือง