วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 4:08:44 น.
 
สำนักชลประทานที่ 9
 
  ที่อยู่ 143/1 หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20111
  โทร.  0-3834-1252-5      แฟกซ์    0-3834-1433, 0-3834-1255       อีเมล์    rid9@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานชลบุรี
 
  ที่อยู่  101/253 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
  โทร.   0-3834-1252-4      โทร./แฟกซ์    0-3834-1041      อีเมล์    chonburi@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
 
  ที่อยู่  ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
  โทร.  0-3858-7094      แฟกซ์    0-3858-7094      อีเมล์    chacheng@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานนครนายก
 
  ที่อยู่  ตู้ ปณ. 7 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
  โทร.  0-3738-4275, 0-3738-4184      แฟกซ์    0-3738-4186      อีเมล์    nayok@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
 
  ที่อยู่  ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  โทร.  0-3721-2178      แฟกซ์    0-3721-2178      อีเมล์    pracheen@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานระยอง
 
  ที่อยู่  ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  โทร.  0-3861-1155      แฟกซ์    0-3861-6070      อีเมล์    Rayong@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานจันทบุรี
 
  ที่อยู่  138 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
  โทร.  0-3943-2241-2      แฟกซ์    0-3943-2243      อีเมล์    chanburi@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานตราด
 
  ที่อยู่  42/1 หมู่ 7 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
  โทร.  0-3951-2800-1      แฟกซ์    0-3951-2800-1      อีเมล์    trad@mail.rid.go.th
โครงการชลประทานสระแก้ว
 
  ที่อยู่  222 หมู่ 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  โทร.  0-3726-1668      โทร./แฟกซ์    0-3726-1667      อีเมล์    sakaew@mail.rid.go.th
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
 
  ที่อยู่  ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
  โทร.  0-3731-1301      แฟกซ์    0-3731-1301      อีเมล์    nayokp@mail.rid.go.th
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 
  ที่อยู่  84 หมู่ 9 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
  โทร.  0-3721-1486      แฟกซ์    0-3721-2271      อีเมล์    banpuang@mail.rid.go.th
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
 
  ที่อยู่  96/36 หมู่ 11 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
  โทร.  0-3897-0293      แฟกซ์    0-3850-2342       อีเมล์    bangkong@mail.rid.go.th
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
 
  ที่อยู่  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
  โทร.  0-3850-8242      แฟกซ์    0-3850-8242      อีเมล์    Siyat@Thai.com
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
 
  ที่อยู่  77 หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
  โทร.  0-3862-6262      แฟกซ์    0-3862-6262
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
 
  ที่อยู่  139 หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
  โทร.  0-3738-4192      แฟกซ์    0-3738-4193      อีเมล์    khundandam@mthai.com
โครงการก่อสร้าง 1/09
 
  ที่อยู่  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
  โทร.  0-3877-7522      แฟกซ์    0-3835-7318      อีเมล์    const19@mail.rid.go.th
โครงการก่อสร้าง 2/09
 
  ที่อยู่  183 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  โทร.  0-3833-8455-6      แฟกซ์    0-3833-8455-6      อีเมล์    const29@mail.rid.go.th
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9
 
  ที่อยู่  ตู้ ปณ.32 ปณจ.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
  โทร.  0-3896-1178      แฟกซ์    0-3896-1178      อีเมล์    onfarm9@mail.rid.go.th
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th