วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 4:09:08 น.
 
สำนักชลประทานที่ 9 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย
โครงการชลประทาน 8 จังหวัด ได้แก่
    - โครงการชลประทานชลบุรี
    - โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
    - โครงการชลประทานนครนายก
    - โครงการชลประทานปราจีนบุรี
    - โครงการชลประทานระยอง
    - โครงการชลประทานจันทบุรี
    - โครงการชลประทานตราด
    - โครงการชลประทานสระแก้ว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่าน ปราการชล
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
โครงการก่อสร้าง 1, 2
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 22.8 ล้านไร่
สำนักชลประทานที่ 9 143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@mail.rid.go.th