หน้าหลัก
|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
                 เอกสารดาวน์โหลด

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง (9 เม.ย.2561)
        - ใบอนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
        - ตัวอย่าง กรณีผู้ปฎิบัติงานขอใช้ยานพาหนะ นอกเขต สชป.9
        - ตัวอย่างกรณีการขอใช้ยานพาหนะรองผส./ผอ.ส่วน/ฝบท.ทั้งใน/นอกเขตสชป.9, กรมฯสามเสน, กรมฯปากเกร็ด
        - ตัวอย่าง กรณี ผู้ปฏิบัติงานขอใช้ยานพาหนะ ในเขต สชป.9, กรมฯ สามเสน, กรมฯ ปากเกร็ด

                 ข้อมูลสถานการณ์น้ำ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป. 9
สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
                       ข่าวประกาศ

                   ประมวลภาพกิจกรรม
5 มี.ค.62 - ผส.ชป.9 ลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามการดำเนินงานอาคาร
สำนักงานชลประทานที่ 9 หลังใหม่
...รายละเอียด... 
5 มี.ค.62 - ผส.ชป.9 ร่วมประชุมเพื่อ
หารือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี
ระหว่างหน่วยงานผู้ใช้น้ำ
และกรมชลประทาน
...รายละเอียด... 
5 มี.ค.62 - ผส.ชป.9 ลงพื้นที่
ตรวจสอบพื้นที่ ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
...รายละเอียด... 
                คลังความรู้
     วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
 ปี 3 ฉบับที่ 6
 ปี 3 ฉบับที่ 7
 ปี 3 ฉบับที่ 8
 ปี 3 ฉบับที่ 9
 ปี 3 ฉบับที่ 10
 
 
 ปี 3 ฉบับที่ 1
 ปี 3 ฉบับที่ 2
ปี 3 ฉบับที่ 3 
ปี 3 ฉบับที่ 4 
ปี 3 ฉบับที่ 5 
 ปี 2 ฉบับที่ 1
 ปี 2 ฉบับที่ 2
 ปี 2 ฉบับที่ 3
 ปี 2 ฉบับที่ 4
 ปี 2 ฉบับที่ 5
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 
 
 
 
 
 
 ปี 1 ฉบับที่ 1
 ปี 1 ฉบับที่ 2
 ปี 1 ฉบับที่ 3
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf , e-book
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
                 คลิปวิดีโอ/วีดิทัศน์

 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190