หน้าหลัก
|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
                 เอกสารดาวน์โหลด
                 ข้อมูลสถานการณ์น้ำ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป. 9
สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
                       ข่าวประกาศ


                ประมวลภาพกิจกรรม
8 ต.ค. 59 - ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน ที่มาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
...รายละเอียด... 
5 ต.ค. 59 - ให้การต้อนรับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมผู้ประสบ
อุทกภัยและตรวจดูสภาพน้ำท่วมพื้นที่
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...รายละเอียด... 
5 ต.ค. 59 - การประชุมถ่ายทอด
ทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญของกรมชลประทาน
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...รายละเอียด... 
     วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
 
 
 ปี 3 ฉบับที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปี 2 ฉบับที่ 1
 ปี 2 ฉบับที่ 2
 ปี 2 ฉบับที่ 3
 ปี 2 ฉบับที่ 4
 ปี 2 ฉบับที่ 5
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 
 
 
 
 
 
 ปี 1 ฉบับที่ 1
 ปี 1 ฉบับที่ 2
 ปี 1 ฉบับที่ 3
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf , e-book
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
                 คลิปวิดีโอ/วีดิทัศน์

 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190