หน้าหลัก
|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
                 เอกสารดาวน์โหลด
                 ข้อมูลสถานการณ์น้ำ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป. 9
สอบถามข้อมูล โทร. 038 - 341252-4 ต่อ 106
                       ข่าวประกาศ

 

                   ประมวลภาพกิจกรรม
28 พ.ย.60 - ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ
โครงการศึกษาความเหมาะสม
การปรับปรุงระบบชลประทาน
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง
คลองท่าลาดและคลองหลวง
...รายละเอียด... 
28 พ.ย.60 - ร่วมจัดนิทรรศการ
โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาจังหวัด
สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ
ในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง
...รายละเอียด... 
28 พ.ย.60 - โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
จัดประชุมเกษตรกร ตัวแทน
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่
ความรับผิดชอบ
...รายละเอียด... 
     วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9
 
 
 ปี 3 ฉบับที่ 1
 ปี 3 ฉบับที่ 2
ปี 3 ฉบับที่ 3 
ปี 3 ฉบับที่ 4 
 
 
 ปี 2 ฉบับที่ 1
 ปี 2 ฉบับที่ 2
 ปี 2 ฉบับที่ 3
 ปี 2 ฉบับที่ 4
 ปี 2 ฉบับที่ 5
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 
 
 
 
 
 
 ปี 1 ฉบับที่ 1
 ปี 1 ฉบับที่ 2
 ปี 1 ฉบับที่ 3
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf , e-book
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
 ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
                 คลิปวิดีโอ/วีดิทัศน์

 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190